דף טעינת מסמכים לחברות

לגופים מסחריים וארגונים בארצך, כל אחד מהמסמכים המפורטים להלן;

  • "תעודת הקמת חברה מוסמכת",
  • "הסכם הקמת חברות נוטריוני",
  • "תעודת הפעלה",
  • "לשכת המסחר",
  • "תעודת רישום לשכת התעשייה",
  • "תעודת רישום מסחרי",
  • "שיא רישום הרישום הקאמרי",
  • "תעודת רישום העסק",
  • "מועצת המס",
  • "הודעת שם מסחרי פורסמה בעיתון רישום הסחר",

יש להעלות למערכת שלנו מסמכים אלה או מסמכים דומים ממוסדות רשמיים המאשרים את הארגון שלך.

חברה מאומתת